ไทย | English

HomeHOME | CLIENTS | FREE QUOTATION | PAYMENT | EMPLOYMENT    

ธุรกิจที่ใช้บริการแปลเอกสารจากควอลิเจนซ์

 

 • Advance Agro Public Company Limited
     - www.advanceagro.com

 

 • Asia-Pacific Development Center on Disability
       - www.apcdproject.org

 

 • Asian Honda Motor Co., Ltd.
     - www.honda.asia

 

 • Arla Foods amba
       - www.arlafoods.com

 

 • Banpu Public Company Limited
       - www.banpu.co.th

 

 • Black & Decker
       - www.blackanddecker.com

 

 • Boston Scientific
       - www.bostonscientific.com

 

 • C. Melchers & Co (Thailand) Ltd.
       - www.melchers.co.th

 

 • DocuXPert Corporation Co.,Ltd.
       - www.docuxpert.com

 

 • Earth Tech Thailand
     - www.earthtech.com

 

 • E-Lead (Taiwan)
       - www.e-lead.com.tw

 

 • Electronic Data Systems (Thailand) Co.,Ltd.
       - www.eds.com

 

 • Future Pipe Industries
       - www.futurepipe.com

 

 • GlaxoSmithKline (Thailand)
       - www.gsk.com

 

 • Glow Group
       - www.glow.co.th

 

 • Herbert Smith
       - www.herbertsmith.com

 

 

 • Kiatnakin Bank Public Company Limited
         - www.kiatnakinbank.com

 

 • National Electronics and Computer Technology Center of Thailand
       - www.nectec.or.th

 

 • Oil States Industries (Thailand) Ltd.
       - www.oilstates.com

 

 • PEMSTAR Inc.
       - www.pemstar.com

 

 • Primelink Co.,Ltd.
       - www.primelink.co.th

 

 • Roche
       - www.roche.com

 

 • Stanley Works
       - www.stanleyworks.com

 

 • Supplier Connex Limited
       - www.supplierconnex.com

 

 • T.C. Union Foods Co., Ltd.
       - www.tcunionfoods.com

 

 • Toyota Leasing (Thailand) Co.,Ltd.
       - www.tlt.co.th

 

 • Tyco International, Ltd
       - www.tycoint.com

 

 • Wal-Mart Global Sourcing Services (WMGS) Thailand.
     - www.wal-mart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

|

Clients

|

Free Quotation

|

Payment

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
187/64 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร: 0-2733-8693   แฟกซ์: 0-2733-8694
ติดต่อทางอีเมล์: info@needtranslator.com  

Links >>

Employment >>